Khairat

Program Khairat Kematian meliputi perkara berikut:

  • Semua Waris peserta layak menerima Khairat Kematian sebanyak RM 50,000.  Kelayakan ini adalah tertakluk kepada mereka yang hutangnya telahpun dibayar sepenuhnya sebelum peserta meninggal dunia.
  • Semua Waris peserta layak menerima KhairatKematiansebanyak RM 100,000.  Kelayakan ini tertakluk kepada mereka yang hutangnya belum lagi dibayar sepenuhnya dan peserta meninggal dunia.

AKAD

WALLAHI, WABILAHI, WATALLAHI, Saya :…………………………………………………………… bersumpah dan berjanji akan memenuhi kewajipan saya untuk menderma RM 30.00 setiap bulan selama selagi hayat saya dikandung badan; kecuali saya Dalam keadaan sakit, hilang upaya dan tidak boleh mencari nafkah. Saya menjadi fakir dan miskin serta tidak mempunyai pendapatan.

Terma & Syarat